Sabtu, 16 Mei 2015

PRODUK TERKINI SYRIKAT MENANG GLASSWARE

wow..wOw...wow..
produk terbaru keluaran syarikat menang glassware sudah tiba...

perkenalkan
Pa5 ( pEmaNgGanG aYAm / pIzzA AjaIb 5 )
** pRodUk TErBArU & TerKiNI dalAm PAsaRan
** FuNGSinYA HamPiR sAMa sEPeRTi 5 iTeM Yg sEDia aDA.
TeTaPi  Pa5  INi bErkELebIhaN
  • -- bOlEh dIgUNakaN uNtuK meMAnggaNG AyaM
  • -- MeMbuAT ApaM BaLik
  • -- mEmBuat tELuR dadAr
  • -- mEmBuat kULit kEtayAP
  • -- MeMbuAT RoTi jALA
  • --  mEMbuAT pIzZA
  • -- mEMbuAT LeMpEnG

TeRDIrI daRi 2 SisI ( RuJuk GamBAr )
i -- SiSI bERgaRIs - uNtUK meMAnggAnG ayAm
ii -- sISI LicIn  - uNtuK memBuat kULit kUih & mEmBUat kUih  

##sETiAP pEMbELIan dIsERtaKaN bEg Pa5 & rESepI

HarGA : 
SM :  RM145.00 TerMasUK PosTAge
SS : RM170.00 tERmaSUk pOStaGE
--- C.O.D bAGi yaNg TiNGGaL bERdeKataN--

UnTUk TemPAhan 
SmS /wAssAp sEKarANG
017-2965049

** PasTIkaN OrI baRU bELI ..Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...